اخبار عمومی - آرشیو

افتتاح بیستمین پایگاه اورژانس 115 زابل

افتتاح پایگاه اورژانس جاده ای میلک با حضور معاون محترم غذا و دارو وزارت بهداشت و درمان

افتتاح بیستمین پایگاه اورژانس 115 دانشگاه علوم پزشکی زابل با حضور معاون محترم غذا و دارو وزارت بهداشت و درمان پایگاه اورژانس جاده ای میلک د رزمینی به مساحت 600 متر مربع که توسط یکی از خیرین محترم روستای میلک بنام مرحوم حسن جهانتیغ فرزند کدخدا سیاهخان صرفا" جهت احداث پایگاه اورژانس جاده ای به دانشگاه علوم پزشکی زابل اهداء گردیده است ، احداث شده است که جا دارد همینجا برای ایشان از خدوند متعال علو درجات را مسئلت نماییم

ادامه مطلب