معرفی اورژانس پیش بیمارستانی

تعداد بازدید:۲۱۷۲

اورژانس 115 شهرستان زابل در تاریخ 8/5/1368 تحت عنوان پایگاه اطلاعات و اورژانس 115 شهری زابل افتتاح گردید و بطور رسمی فعالیت خود رابا تعداد 15 نفر پرسنل تکنسین فوریتهای پزشکی که در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان دوره آموزش فوریتهای پزشکی را گذرانده بودند شروع نموده است.امکانات و تجهیزات جهت راه اندازی اولین پایگاهاورژانس115 شهری زابل ، تعداد سه دستگاه آمبولانس بنز اکونومی و یک دستگاه آمبولانس  پاترول بوده است وظیفه پرسنل اورژانس 115 علاوه بر انجام ماموریت های شهری و جاده ای انتقال بیماران اعزامی از بیمارستان های زابل به بیمارستانهای مرکز استان (زاهدان) نیز بوده است که این روند متاسفانه تا سال 1384 ادامه داشت ، با پیگیری کارکنان و همت مسئولین اورژانس و توجیه وضعیت و تراکم کاری با توجه به آشنایی مردم با خدمات اورژانس 115 و مطالبه خدمت مورد نظر درکمترین زمان ممکن،برای مسئولین دانشگاه این مهم از دوش کارکنان فوریتهای پزشکی برداشته شد.همزمان با ارتقاء وضعیت سیستم اداری بهداشت و درمان زابل از شبکه به دانشکده علوم پزشکی فعالیت گسترده ایی جهت استقرار پایگاههای اورژانس جاده ای در محورهای مواصلاتی اصلی در منطقه سیستان با هدف خدمات رسانی موثر و بموقع مددجویان خدمات فوریتهای پزشکی شروع گردید واولین پایگاه جاده ای اورژانس 115 دانشکده علوم پزشکی زابل در تاریخ 5/6/1380 روستای سفیدابه در محورسه راهی دشتک به نهبندان در ساختمان اختصاصی افتتاح و با 6 نفر پرسنل تکنسین فوریتهای پزشکی شروع بکار نموده و تا پایان همان سال دو پایگاه اورژانس جاده ای دیگر درسه راهی دشتک و زهک افتتاح شد وروند راه اندازی پایگاههای اورژانس همچنان با جدیت بیشتر و با احساس نیاز در تمام محورهای مواصلاتی شامل اصلی- فرعی و روستایی ادامه یافت . بطوریکه پس از ارتقاء دانشکده علوم پزشکی زابل به دانشگاه و پیگیریهای بعمل آمده هم اکنون  مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زابل با تعداد 18پایگاه جاده ای  و 2 پایگاه شهری مشغول خدمت رسانی به مردم شریف سیستان می باشد.

آخرین ویرایش۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸